Štiky českého byznysu

Projekt Štiky.cz

Žebříček Štiky českého byznysu založila společnost Coface Czech počátkem roku 2005 s cílem identifikovat české podniky prudce rostoucí a s předpoklady pro další růst, tedy nabídnout podnikatelské veřejnosti hodnověrný nástroj k posouzení střednědobé dynamiky a stability českých firem na celostátní i regionální úrovni. Hodnocení firem se však opírá pouze o objektivní ekonomické ukazatele růstu obratu a finanční stability za dobu tří let, a není tak zatíženo individuální volbou. Umístění firem není – po jejich prvotní kvalifikaci – podmíněno jejich velikostí.

Na českém trhu scházelo hodnocení firem, které by kromě standardních statických ukazatelů, jako jsou obrat nebo zisk, posuzovalo i další aspekty, především vývoj hospodaření firem během období tří let, jejich platební schopnosti a morálku a regionální perspektivu. Právě tyto ukazatele v sobě zahrnuje žebříček Štiky českého byznysu, který se tak stává dosud nejkomplexnějším hodnocením ekonomické výkonnosti, platební schopnosti a dynamiky českých firem.

Základní myšlenku tohoto projektu krásně vystihl Ivan Jakúbek, ředitel Enterprise Investors pro Českou republiku a Slovensko:

"Štiky českého byznysu poskytují hodnotný přehled o českém podnikatelském prostředí, jeho jednotlivých odvětvích a výkonech klíčových společností. Dávají nám šanci setkat se s úspěšnými podnikateli a manažery, poslechnout si jejich příběhy a diskutovat s nimi o možné spolupráci. Hlavní myšlenkou této soutěže je ale poukázat na růst, který lze, alespoň z našeho pohledu, považovat za zdravý. Většina soutěží se soustředí pouze na růst tržeb - my chceme však ocenit ty, kteří dokážou při takovém růstu zároveň zvyšovat hodnotu své společnosti."