Štiky českého byznysu

 Zakladatel 

 Hlavní partner 

 Pořadatel
Coface Czech PWC C.O.T. Media

 

Projekt Štiky.cz

Žebříček Štik českého byznysu zdůrazňuje pouze čistě ekonomické výsledky firem a kombinuje pohled růstový s pohledem finanční stability - tudíž vytváří prostředí pro objektivní srovnání úspěchů firem napříč odvětvími. Pro objektivnost a srozumitelnost je každý ekonomický ukazatel hodnotící kvalitu firmy obodován a vyjádřen unikátním souhrnným ukazatelem - Indexem 1000. Za každý ekonomický ukazatel může firma získat až 200 bodů, a maximum tak je 1000 bodů. Hodnocené období zahrnuje poslední tři roky (aktuálně tedy období let 2012 – 2014), přičemž jednotlivé roky mají rozdílnou váhu: nejaktuálnější rok má váhu nejvyšší. Z hodnocení vyřazujeme firmy, na něž je aktuálně podán návrh na insolvenci a takové, u kterých jsme zjistili problémy se solventností. Pro zvýšení objektivnosti hodnocení je celý proces definován a uzavřen v neměnném softwarovém algoritmu a je tedy zaručen vždy stejný výsledek nad zadanými daty. Na základě tohoto algoritmu a procesu sběru dat bude opět hodnocen letošní ročník Štik českého byznysu 2015 a i letos nám tedy odhalí jen ty nejúspěšnější firmy napříč různými odvětvími.

 

 Generální partner:   v jednání        
 Hlavní partneři: PWC          
 Zakladatel: Coface Czech    Organizátor: C.O.T. media   
 Partneři:  Enterprise Investors Emun Partners Krajíček & Partners