Štiky českého byznysu

Pravidla projektu Štiky českého byznysu

pravidla coface stiky.cz

Do žebříčku Štiky českého byznysu jsou zařazeny firmy se sídlem v ČR, s obratem od 100 mil. do 1 mld. Kč v minulém roce a které zároveň splnily dvě základní kvalifikační kritéria: měly v hodnoceném tříletém období alespoň jeden kladný výsledek hospodaření a prokázaly schopnost dostát svým závazkům, tedy nebyl zaznamenán návrh na insolvenci nebo nejsou evidovány dluhy u zdravotních pojišťoven. Pro vlastní umístění je rozhodující hodnota Indexu 1000 CIC, který je počítán na základě pěti ekonomických kritérií:

1) nárůstu obratu,

2) ROE (poměru hospodářského výsledku po zdanění k vlastnímu kapitálu),

3) ROA (poměru hospodářského výsledku po zdanění k celkovým aktivům),

4) běžné likvidity,

5) míry zadluženosti.

 

Za každé z těchto pěti kritérií může firma získat až 200 bodů, a maximum tak je 1000 bodů. Hodnocené období zahrnuje poslední tři roky (aktuálně tedy období let 2012 – 2014), přičemž jednotlivé roky mají rozdílnou váhu: nejaktuálnější rok má váhu nejvyšší. Z hodnocení vyřazujeme firmy, na něž je aktuálně podán návrh na insolvenci a takové, u kterých jsme zjistili problémy se solventností. Nehodnotíme ani firmy zabývající se některými specifickými formami podnikání, např. finanční společnosti, zbrojovky a firmy zabývající se výrobou s distribucí pohonných hmot.

Žebříček Štiky českého byznysu je sestavován na základě existující databáze Coface Czech, která soustřeďuje údaje o všech podnikatelských subjektech nejen v ČR, ale i z celé střední a východní Evropy. Hodnocení se může zúčastnit kterákoli domácí firma, která organizátorům poskytne své ekonomické výsledky za sledované období posledních tří let. Kompletní celorepublikové výsledky budou vyhlášeny na podzim letošního roku.

Celý projekt je unikátní v tom, že za předpokladu splnění vstupních kritérií nehraje v dalším hodnocení žádnou roli velikost podniku, a na předních místech se tak mohou umístit i méně známé menší firmy. Hodnocení navíc není zároveň zatíženo žádnou individuální volbou, opírá se pouze o objektivní ekonomické ukazatele.

 V rámci ekonomického žebříčku nejsou hodnoceny firmy s některými specifickými formami podnikání (finanční společnosti, zbrojovky a firmy zabývající se výrobou a distribucí paliv, sázkové kanceláře a firmy zabývající se hazardem).

 

 Generální partner:   v jednání        
 Hlavní partneři: PWC          
 Zakladatel: Coface Czech    Organizátor: C.O.T. media   
 Partneři:  Enterprise Investors Emun Partners Krajíček & Partners